top of page
Witness In Courtroom

הוצאת דיבה ולשון הרע

על פי הוראותיו של חוק איסור לשון הרע, התשכ”ה-1965, לאדם, שאודותיו פורסמו דברי לשון הרע, עומדת הזכות להגיש נגד המפרסם תביעה משפטית.

החוק מאזן בין חופש הביטוי לבין זכותו של כל אדם לשם טוב ולכבוד, ומסדיר את תוצאותיו של פרסום דברי לשון הרע.

בהיות התחום של תביעת לשון הרע “נישה”, הדורשת בקיאות מיוחדת, למי שפורסמו אודותיו דברי לשון הרע מומלץ לפנות אל עורך דין לשון הרע, על-מנת שזה ייעץ לו בנוגע לדרך הראויה ללכת בה בעקבות הפרסום.

עפ”י החוק, פרסום לשון הרע יכול להוות עוולה אזרחית ועבירה פלילית  (שהעונש בגינה יכול להגיע, על-פי החוק, עד לשנת מאסר). האפשרות לנקוט בהליך של קובלנה פלילית פרטית, שהנה הליך פלילי לכל דבר ועניין, קמה במקרה של פרסום לשון הרע לשני בני אדם או יותר בכוונה לפגוע.

כך בעוד לשם גיבושה של העוולה האזרחית די בפרסום לאדם אחד בלבד, ואין צורך להוכיח כוונה לפגוע.

מהי “לשון הרע” ומה תוצאת פרסומה ?

כ”לשון הרע” ייחשב כל דבר, שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות, או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדן, או לפגוע באדם במשרתו, בעסקו, במשלח-ידו או במקצועו, או לבזותו בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו.

לצורך הגדרת דברים כ”לשון הרע” אין זה משנה אם הם דברי אמת או שקר. גם פרסום דברי אמת יכול להיחשב כפרסום לשון הרע, אלא שככל שהיה עניין ציבורי בפרסום, תעמוד למפרסם הגנת “אמת דיברתי”.

פרסום לשון הרע יכול  להתבצע בכל דרך. הוא יכול להתבצע בכתב או בעל-פה, בציור, בתנועה, בצליל ובכל דרך אחרת. הוא יכול להתבצע גם באמצעות דיבורים, פרסומים עיתונאיים, פרסום תמונות מביכות ופרסומים באינטרנט.

אין כל בסיס לדעה הרווחת, שלפיה פרסום לשון הרע ברשתות החברתיות אינו מקים עילת תביעה. להיפך. לאור התפוצה הרבה של דברים, המפורסמים ברשתות החברתיות, יכול ובתי המשפט יראו בחומרה יתרה פרסום שכזה.
עם זאת, לא בכל מקרה של פרסום לשון הרע יזכה הנפגע בתביעתו.
החוק מגן גם על חופש הביטוי ועל זכות הציבור לדעת, ומעמיד למפרסם לשון הרע הגנות שונות, המאזנות בין הזכויות הרלבנטיות. על המפרסם-הנתבע מוטל הנטל להוכיח, כי איזו מן ההגנות אכן עומדת לו.

על-פי החוק, תובע בלשון הרע זכאי לפיצויים גם ללא הוכחת נזק, ובמקרה כזה סכום הפיצוי לא יעלה על 70,000 ₪ (140,000 ₪ כשהפרסום נעשה בכוונה לפגוע).
ככל שהתובע יוכיח שנגרם לו נזק (גם עגמת נפש ובושת פנים הם נזקים לצורך העניין), הוא יוכל לזכות בפיצוי בשיעור גבוה יותר.

מדוע חשוב לבחור עורך-דין העוסק בעיקר בדיני לשון הרע ?

לפרסומם של דברי לשון הרע יש פוטנציאל גרימת נזק עצום. ככל שהפרסום נמשך, ממשיך הנזק, מצטבר וגדל. האיזון בין בין זכותו של אדם לשם טוב ולכבוד לבין הזכות של חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת הוא עדין, ויש להכיר היטב את החוק ואת החסיונות וההגנות, שהוא מעמיד למפרסם. לכן חשוב לפנות אל עורך דין לשון הרע אשר התחום לשון הרע הוא לחם חוקו, מנוסה ומקצועי, המוכר ככזה. עורך-דין כזה יכול לשפר את סיכוייו של אדם לזכות בתביעת לשון הרע ואף להפסיק את הפרסום המזיק. כמו כן רצוי שעורך דין לשון הרע, כמו עורכי הדין במשרדו של עורך-דין אמיר טיטונוביץ, יהיה בעל ניסיון רב בתחום, ומוכר ברבים – לרבות בקהיליית עורכי הדין בישראל, כמי שעוסק רבות בתביעת לשון הרע.

מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין לשון הרע לפני פנייה לבית המשפט ?

אם פורסמו אודותיך דברי לשון הרע ואת/ה מעוניין/נת לנקוט בהליך משפטי, חשוב שתפנה/ני לייעוץ אצל עורך דין לשון הרע, שיסקור בפניך את ההליכים, בהם מן הראוי לנקוט לפני הגשת תביעה (למשל, פנייה בכתב אל המפרסם, בדרישה שיסיר את הפרסום, או שיפרסם תיקון או הכחשה לדבריו).

יש לזכור, שלא כל מקרה, הבוער בעצמותיו של מי שאודותיו פורסמו דברי לשון הרע, אכן יזכה לאותה התייחסות מבית המשפט. לכן במקרים רבים ימליץ לך עורך דין לשון הרע שלא לגשת כלל אל בית המשפט, אלא לנסות לפתור את הבעיה בדרך אחרת.
בנוסף חשוב לזכור, שבבואו לפסוק פיצויים, יביא בית המשפט בחשבון גם את זאת, שהמפרסם-הנתבע נדרש לפרסם תיקון לדברים וסירב.

לכן, מומלץ לפנות אל עורך דין לשון הרע לפני פתיחה בהליכים משפטיים, בעיקר בשל  ההסדרים השונים, הקשורים בלשון הרע, כדי שהוא ילווה אתכם לאורך התהליך, ובמקרה המתאים יכין ויגיש את התביעה ויסייע לכם לעמוד על כבודכם ועל שמכם הטוב.

bottom of page