top of page

פגעו לכם בפרטיות? כל מה שאתם צריכים לדעת

מהי פגיעה בפרטיות? חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע, כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.

קיים גם חוק ספציפי, אשר למרות שאינו אינו מגדיר מהי "פרטיות", הוא אוסר על פגיעה בזכות לפרטיות - הוא חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").

חוק הגנת הפרטיות מגדיר את הפגיעה בפרטיות כעבירה פלילית, ואף כעוולה אזרחית. על-פי חוק הגנת הפרטיות, מי שפרטיותו נפגעה, שלא כדין, זכאי לפיצוי כספי, אף ללא הוכחת נזק, ובוודאי אם יוכיח שנגרם לו נזק.


מהי הזכות לפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות


סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, קובע עיקרון בסיסי: אסור לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו.

סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות מונה מצבים ונסיבות, הנחשבים כפגיעה בפרטיות.


בתביעה בגין פגיעה בפרטיות, מוסמך בית המשפט לחייב את הפוגע בפיצויים, אף ללא הוכחת נזק, בשיעור המגיע לכדי כ-150,000 שקלים חדשים, בגין פגיעה יחידה בפרטיות. במקרה שניתן להוכיח שהפגיעה גרמה לנזק, השמיים הם הגבול, כמידת הוכחת הנזק.


לשון הרע בבית המשפט

נסיבות ומצבים, הנחשבים "פגיעה בפרטיות": - צילום אדם ברשות היחיד: למשל, צילום אדם בביתו, ללא הסכמתו. - בילוש, התחקות או מעקב שעלולים להטריד: ולרבות שיגור הודעות מרובות, ללא רצון המקבל. - האזנה או הקלטה אסורה: האזנת סתר לשיחה פרטית. - פרסום תמונה שעלולה להשפיל או לבזות: גם אם הצילום נעשה באופן חוקי. - העתקת תוכן כתוב ללא רשות: שימוש בתוכן אישי, למשל, הודעות וואטסאפ. - שימוש בשמו, דמותו או קולו של אדם למטרות רווח: למשל, שימוש בתמונתו של אדם במודעת פרסומת. - הפרת חובת סודיות: למשל, הפרת חיסיון עורך-דין לקוח. - פרסום מידע פרטי: לרבות מידע רפואי, עבר מיני, פרטי זיהוי וכד'.

התגוננות מפני תביעות על פגיעה בפרטיות

סעיפים 18 ו-19 לחוק הגנת הפרטיות קובעים שורה של נסיבות, שבהן פגיעה בפרטיות תיחשב כמותרת, ולא תקים עילת תביעה כלל, או שבהן תעמודנה לפוגע-הנתבע הגנות מפני תביעה שכזו: למי מותר לפגוע בפרטיותכם?

מי שהוסמך, כדין, לעשות את מעשה הפגיעה, וכן, רשות בטחון, או מי שנמנה עם עובדיה או פועל מטעמה, ובלבד שהפגיעה נעשתה באופן סביר, במסגרת תפקידם ולשם מילויו.

ומתי תעמוד לפוגע הגנה בפני תביעה?

גם בנוגע לכך, ההגנות שמעמיד חוק הגנת הפרטיות דומות מאוד לאלה שמעמיד חוק איסור לשון הרע.

תחילה, חוק הגנת הפרטיות מקים הגנה מפני תביעה, כאשר הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום, וכאשר הפרסום נעשה בנסיבות, הקבועות בסעיף 13 לחוק איסור לשון הרע, המגדיר מהם "פרסומי לשון הרע מותרים".

הגנות נוספות הן "הגנות תום-לב" – על-מנת שאיזו מהגנות אלה תעמוד לפוגע-הנתבע, עליו לשכנע תחילה, כי הפגיעה נעשה על-ידו בתום-לב.

רק אם יצליח בכך, ורק אם הוא יוכיח, שבמעשה הפגיעה התקיימו הנסיבות, הקבועות בחוק – והדומות מאוד לאלה שבחוק איסור לשון הרע, תעמוד לו הגנה בפני תביעה.

אם ישכנע בתום-לבו, כאמור, תעמוד לו הגנה טובה, גם אם יוכיח, כי הוא לא ידע ולא היה עליו לדעת על אפשרות הפגיעה בפרטיות; או כי הפגיעה נעשתה בנסיבות, שבהן היתה מוטלת עליו חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית לעשותה; או כי הפגיעה נעשתה לשם הגנה על ענין אישי כשר של הפוגע; או כי הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע, כדין ובמהלך עבודתו הרגיל, ובלבד שלא נעשתה דרך פרסום ברבים; או כי הפגיעה היתה בדרך של צילום, או בדרך של פרסום תצלום, שנעשה ברשות הרבים ודמות הנפגע מופיעה בו באקראי.

עוד הגנה חשובה, שאינה מותנית בתום-לבו של הפוגע, תעמוד לו, כאשר בפגיעה היה ענין ציבורי, המצדיק אותה בנסיבות הענין, ובלבד שאם היתה הפגיעה בדרך של פרסום – הפרסום לא היה כוזב. לסיכום הזכות לפרטיות היא מעיקרי היסוד בשיטה הדמוקרטית. כל פגיעה בפרטיות פוגעת בתחושת האוטונומיה והיכולת לפעול במרחב הפרטי ללא הפרעה. במציאות המודרנית, מעשים רבים פוגעים בזכות זו, וחוק הגנת הפרטיות מאפשר הגנה ופיצוי לנפגעים, במקרים המתאימים. חוק הגנת הפרטיות מספק כלים משפטיים להתמודד עם פגיעה בפרטיות, ומסמיך את בתי המשפט לפסוק פיצויים, בסכומים משמעותיים, וזאת אף ללא צורך בהוכחת נזק.

אם פגעו בפרטיות שלך, או אם הוגש נגדך כתב-תביעה, בגין פגיעה בפרטיות, מומלץ לך, בחום, להיוועץ בעורך דין, המתמחה בתחום, על-מנת לדעת ולהבין את זכויותיך ועל-מנת להעריך את סיכויי התביעה.


עורך-דין מיומן יסייע לך להתמודד עם התסבוכת המשפטית בצורה הטובה ביותר, יגן על זכויותיך בין אם באמצעות השגתו עבורך של הסעדים, להם את/ה זכאי/ת, או להגן עליך, כראוי, מפני התביעה.


 

צוות עורכי-הדין במשרד אמיר טיטונוביץ, משרד עורכי-דין, מטפל בדיני הגנת הפרטיות, על בסיס יומיומי.

עורכי הדין במשרדנו מיומנים היטב בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית, וכן מחזיקים בידע פרקטי, החשוב לא פחות מהידע התיאורטי.

למשרדנו ניסיון נרחב בתחום הגנת הפרטיות, והישגים מרשימים בהתמודדות עם גופי תקשורת, תאגידים רב-לאומיים, ואנשים פרטיים.

משרדנו מספק ייצוג, הן לתובעים והן לנתבעים, בתביעות לשון הרע (הוצאת דיבה) ופגיעה בפרטיות, בכל הערכאות המשפטיות ברחבי הארץ.

לקבלת ייעוץ משפטי צרו קשר


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page