top of page

המדריך לנתבע בתביעת לשון הרע

בפרסום הקודם, הסברנו באילו דרכים משפטיות ניתן ללכת, כלפי מי שהכפיש את שמכם ברשת. וכיצד נפעל כלפי תביעה שכזו שהוגשה נגדנו דווקא?


הגנה מפני תביעת "לשון הרע" ניתן לומר, שאחד מתוך שלושה לקוחות, הפונים למשרדנו, הוא כזה, שקיבל מכתב התראה, או שכבר הוגש נגדו כתב תביעה, בגין פרסום לשון הרע.

ייצוג ראוי של נתבעים בלשון הרע דורש מידה גבוהה של מיומנות ושל מקצועיות – לעתים קרובות, גם מעוף ויצירתיות יתרים.

אין ייצוג של תובע בלשון הרע דומה לייצוגו של הנתבע.

הטעם העיקרי לכך נעוץ בעובדה, שלפיה רבות מהדרישות ומתביעות לשון הרע הן בלתי מוצדקות מלכתחילה, וחסרות בסיס עובדתי או משפטי ממשי.

רבות מהן מוגשות כצעד טקטי. על-מנת להשתיק. להבהיל. להביא אתכם לשלם, ולו פיצוי "סמלי", על-מנת להסיר את אימת הדין מעל ראשיכם.

הדבר נכון תמיד, ועוד יותר, כאשר כתבי התביעה מוגשים על-ידי עורכי-דין, שאינם בקיאים דיים בתחום, או כאשר אנשים מיצגים את עצמם בתביעות שכאלה.

אלה אינם מכירים כלל – בוודאי לא כראוי – את הדין הרלוונטי, את סדרי הדין בבית המשפט, ואת כל הדרוש, על-מנת לנהל את המשפט, בהתאם להוראות החוק המיוחד לכך – חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, ובהתאם לדינים המתאימים.

כך, ללא ייצוג משפטי ראוי, על-ידי עורך-דין, הבקי והמנוסה בתחום, עלול נתבע, שמצא עצמו וכתב תביעה בידיו, שלא להיות ער לכך, שהוא מצוי בעמדה מצוינת, על-מנת להדוף את התביעה ולהביא לדחייתה, או למצער, על-מנת לנהל משא-ומתן לפשרה, מעמדת כוח.


לשון הרע בבית המשפט

"קיבלתי איום בתביעת לשון הרע, מה לעשות?"

ראשית, אל נא תיבהל. המונח "לשון הרע" נזרק לפעמים לחלל האוויר, בצורה שאינה תמיד מתאימה להקשר או למטרה.

וגם אם נדרשת לשלם פיצויים בשיעור המגיע לשש ספרות, ואף ליותר ממנו, אין משמעות הדבר, שבית-משפט כלשהו יחייבך לעשות כן.

לאור ההשלכות הפוטנציאליות של קבלת מכתב התראה, בגין פרסום לשון הרע, אנו ממליצים לך לתאם, במהרה, פגישת ייעוץ עם עורך-דין, המתמחה בכך, וזאת לפני נקיטת כל צעד נוסף.

בוודאי מומלץ לך, שלא להוסיף ולעשות פרסום נוסף בהקשר הנדון, לא לטוב ולא לרע. הדבר עלול להיזקף לחובתך בהמשך הדרך.

עוד לפני קיומה של הפגישה, מוטב להעביר לעורך הדין את הפרסום, שבגינו התקבל מכתב התראה, או הוגש כתב התביעה, ואת החומרים הרלוונטיים, זאת על-מנת שיהיה בידו לבדוק את הדברים בקפידה, לקראת הפגישה.

בפגישה שכזו יסקור בפניך עורך הדין, באופן תמציתי, את הדין הרלוונטי לתביעה, את היתרונות ואת החסרונות, שהם מנת חלקך בתביעה זו, את הסיכויים לכך שטענותיך יתקבלו ואת הסיכונים, שבפניהם אתה עומד.

עורך הדין יביא בפניך, כמובן, את האסטרטגיות, בהן יהיה ראוי לנקוט בקשר לתביעה האמורה, את אפשרויות הפעולה, במסגרת כל אחת מהן, את העדפותיו המקצועיות בנוגע אליהן,  ואת המלצותיו בנוגע לכך.


"זה רק מכתב - האם אני באמת צריך עורך דין כדי להתמודד עם תביעת לשון הרע?" 

ככל שמהיכרותך את "הנפשות הפועלות", ככל שכזו קיימת, קיים סיכוי, ולו קל שבקלים, שאיום הגשתה של תביעה משפטית יתממש, מוטב לך להימנע מלנסות להתמודד עם העניין בעצמך.

טעויות בשלב ראשוני זה – ולו על-מנת לחסוך כמה מאות שקלים - עלולות להשפיע לרעה על מצבך המשפטי ולהיות בעוכריך, גם לעתיד לבוא.

גם אם אתה נוטה להתייחס בביטול אל האיום שבמכתב ההתראה, וגם אם אין בדעתך "להוציא המון כסף על עורכי-דין", אל נא תנהג בקלות-ראש.

מוטב לך לפנות לעורך-דין, ולו על-מנת לקבל ממנו ייעוץ בשלב התחלתי זה.

מניסיונו הרב של משרדנו, נוכל להעיד על כך, שמקרים רבים נפתרים כבר לאחר קבלת מכתב התראה, ללא צורך בנקיטה בהליך משפטי.

עורך הדין, אליו תפנה, יוכל "להרים טלפון" לעורך הדין, החתום על מכתב ההתראה, ויכול שבשיחה נעימה ביניהם, הם יפעילו את יצירתיותם ואת רצונם הטוב, ויהגו, יחדיו, פתרון מוסכם, שימנע את הצורך בהמשך ה"מלחמה".


 

לפרסומם של דברי לשון הרע יש פוטנציאל גרימת נזק עצום. ככל שהפרסום נמשך, ממשיך הנזק, מצטבר וגדל. האיזון בין זכותו של אדם לשם טוב ולכבוד לבין הזכות של חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת הוא עדין, ויש להכיר היטב את החוק ואת החסיונות וההגנות, שהוא מעמיד למפרסם.

לכן חשוב לפנות אל עורך דין המתמחה בנושא של לשון הרע.

לקבלת ייעוץ משפטי צרו קשר


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page